Hồi ký: Dòng Đời (Audiobook) – Nguyên tác: Nguyễn Nam Long


  1. Rogers Official

    Nhiều người đồng tính vì bị áp lực của gia đình và xã hội đã cưỡng ép mình đi lập gia đình với một người dị tính, để rồi từ đó đã xô đẩy cuộc đời của mình vào những khúc quanh đầy ngang trái, có khi đưa đến những thảm kịch cho chính bản thân của họ và cho những người thân yêu nhất của họ. Xin mời quý vị thính giả và các bạn thưởng thức hồi ký "Dòng Đời" để hiểu được phần nào về thảm kịch và ngang trái của những cuộc hôn nhân cưỡng ép giữa một người đồng tính và một người dị tính!
    (Trích lời tác giả Nguyễn Nam Long)

Write a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *